VENDIM Nr. 742, datë 3.12.2021 PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT PARAUNIVERSITAR (SMIP)

by Admin Zvap
465 views

Vendim 2021-12-03

Related Posts