Urdhëri  nr.589,datë 16.10.2023 “Për miratimin e rregullores për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Parauniversitar”(SMIP).

by Admin Zvap
165 views

Rregullore për përdorimin e SMIP

Related Posts