Udhezim Nr. 22, date 13.11.2023 per percaktimin e rregullave dhe procedurave per funksionet e drejtor/nendrejtor ne IAP publike.

by Admin Zvap
121 views

udhezimi 22 dt.13.11.2023 per drejtor dhe zvdrejtor

Related Posts