PROVIMI I LICENCËS SESIONIN MARS-PRILL 2022

by Admin Zvap
193 views

02-NOV, 2022

MËSUESIT, TË CILËT KANË DHËNË PROVIMIN E LICENCËS SESIONIN MARS-PRILL 2022, JANË TË LUTUR TË TËRHEQIN KARTONAT E LICENCËS PRANË ZYRËS VENDORE ARSIMORE VLORË-HIMARË.

Related Posts