Mësues për Shqipërinë” 2022

by Admin Zvap
568 views

Njoftimin që të gjithë mesuesit që do të aplikojnë në Portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, në vend të dokumentit ” VERTETIM VENDBANIMI” të përdorin “Çertikatën Personale” të nxjerrë nga nxjerrë nga e-albania.

Related Posts