KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR TRANSFERIMIN NGA ARSIMI I PËRGJITHSHËM (GJIMNAZ) NË ARSIMIN PROFESIONAL DHE ANASJELLTAS

by Admin Zvap
163 views

Udhezim i perbashket nr.28 date 16.10.2023 Per procedurat e transferimit nga arsimi i pergjithshem ne profesional dhe anasjelltas i firmosur

Related Posts