Kualifikimi 2023

by Admin Zvap
708 views

Kandidatët kanë të drejtë të ankohen me shkrim pranë ZVAP Vlorë-Himarë brenda 3 ditëve nga publikimi i vlerësimit të portofolit. 

Kualifikim 2023

Related Posts