Aplikim për zhvillimin e praktikës profesionale

by Nevil Licaj
247 views

Në zbatim të shkresës së MAS me nr. 5245 prot., datë 22.08.2023, me lëndë”Për zhvillimin e praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2023-2024”, ju informojmë se platforma e albania për periudhën e tretë ka hapur shërbimin “Aplikim për zhvillimin e praktikës profesionale (kandidatët për mësues)” me kod 14152 nga data 05.03.2024 ne orën 8:00 deri me 15.03.2024 ora 24:00.

Related Posts