Afati kohor i aplikimit  për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit,  për periudhën e dytë mësimore.

by Admin Zvap
171 views

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT (1)

Related Posts